Publicerad den Lämna en kommentar

Hur fungerar en fartkamera?

Fartkamerans funktion

Det fasta kameranätet består idag ( 2015 ) av ca 1260 fasta kameror och 15 mobilakameror och täcker 360 mil väg. Det är trafikverket som monterar och ansvarar för drift av kamerorna, men det är polisen som ansvarar för att utreda de hastighetöverträdelser som registreras.

Hur mäter fartkameran

En fartkamera eller trafiksäkerhetskamera som polisen kallar dem består av två delar, dels en radar och dels själva kameran. Enl en artikel i sundsvalls tidning så är radarn aktiv hela tiden och registrerar alla fordon som passerar. Baserat på beräkningar om medelhastighet och trafikintensitet så tas beslut om vilka kameror som ska vara aktiva. Detta styrs helt från Rikspolisstyrelsen ATK-enhet i Kiruna. Hastigheten mäts ca 50 m från kameran och fotot tas ca 20 m från kameran. När kameran är aktiverad så registrerar den endast de fordon som kör för fort. Om hastigheten överstiger 5 km/h och föraren kan identifieras så skickas ett underättelsedokument ut om föraren inte går att identifiera så skickas en förfrågan till fordonets ägare om vem som kört. I Sverige har vi dock inte som tex Frankrike upplysningsplikt. Dvs ägaren behöver inte svara på vem som körde.Fortsätt läsa Hur fungerar en fartkamera?